Home Montažni pregradni zidovi

Današnja struktura privrede podložna je stalnim promenama, zahteva i stalne izmene unutrašnjosti radne organizacije i osposobljavanje ovih promenjivih prostornih veličina pojedinim radnim grupama.

Arhitekte i građevinari koji planiraju nemaju potrebe da u momentu projektovanja zgrada određu-ju čvrste forme ili prostorne veličine. Montažnim pregradnim zidovima moguće je utvrđivanje potreb-nih prostornih veličina i određivanje prostornih funkcija neposredno pre završetka objekta.

Montažni pregradni zidovi pre svega se pos-tavljaju u školama, upravnim zgradama, bolnicama, institutima i fakultetima.

Druga važna oblast primene pregradnih zidova je rekonstrukcija starih objekata. U poslednje vreme, vrlo često se predviđaju montažni pregradni zidovi u poslovnim objektima čiji se spratovi delimi-čno ili potpuno iznajmljuju.

Problemi koji se javljaju kada se veličine prostora menjaju i variraju, mogu se rešiti montaž-nim pregradnim zidovima ovog sistema.

OSOBINE

Pregradni zid sistema HV proizvodi se u normalnom izvođenju, kao zvučno-izolacioni, izola-cioni, vatrostalni, kao puni, delimično zastakljeni i potpuno zastakljeni, dok se zidna površina obrađuje: furnirima, bojama, oblogama od veštačkog materija-la i sl.

Najvažniji uslovi koji se postavljaju za montažne zidne sisteme, a koje pregradni zid siste-ma HV ispunjava su:

- laka montaža u suvom načinu izvođenja
- postavljanje bez fiksnih tačaka na plafonu, zidu i podu
- mala težina zida - ispunjava uslove prema DIN-u 4109 i DIN-u 52210 za zvučnu izolaciju
- ispunjava uslove po DIN-u 4102 za vatros- talnost
- pruža mogućnost za jednostavno pre-meštanje instalacija (voda, struja, telefon, cevi i drugo)

U poređenju sa klasičnim masivnim zidovima montažni pregradni zid sistema HV pruža mogućnost oblikovanja prostora, a njegova težina je zanemarljiva kod statičkih proračuna objekata. Zid od cigala debljine 115mm je težak 200kg/m2 dok je zvučno-izolacioni zid sistema HV težak samo 35kg.

OBLICI IZVOĐENJA

Pregradni zid sistema HV se izrađuje na sledeći način: osnovna konstrukcija-roštilj i paneli za ispunu. Upotrebom različitih panela za ispunu i izolacionih materijala izrađuju se različiti zidovi bez promene skeleta-roštilja.

Osnovna konstrukcija-roštilj sastoji se od aluminijumskih profila i njegova primena je naročito korisna u onim objektima gde se traže različiti oblici izvođenja.

Koristeći osnovnu konstrukciju izgrađuju se pregradni zidovi sa:

- punim panelom za ispunu (zvučno-izolacioni ili vatrostalni)
-staklenim površinama (jednostruke ili dvo-struke) i žaluzinama
- vratima
- ormarima

Profili osnovne konstrukcije pregradnog zida spojeni su spojnicama bez zavrtnja.

Pričvršćiva-nje profila za plafone, zidove i podove može da bude kruto ili pokretno sa opruženim špan-elementima. Time je pregradni zid apsolutno montažni i može da se postavlja na potpuno završenu podnu oblogu i plafon. Pričvršćivanje zidne obloge za osnovnu konstrukciju vrši se aluminijumskim pritisnim lajs- nama a paneli mogu lako da se odstranjuju i zamenj-uju. Kao paneli za ispunu mogu da se predvide i: - gips-kartonske ploče - iveraste ploče - drvene ploče i drugi paneli do 18mm Površinska obrada panela može da bude: - veštačkim materijalom - tapetima - premazima i ostalim u zavisnosti od zahte-va enterijera

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pregradni zid se izvodi do visine od 6m. Standardne osovinske mere su 60, 90 i 120mm. Debljina zida, zavisno od izvođenja vidljivih pritisnih lajsni ili fuga iznosi 75mm do 105mm. Težina pregradnog zida u normalnoj izradi iznosi 26kg/m2 a zvučno-izolacionom izvođenju 45kg/m2. Zvučna izolacija pregradnog zida je ispi-tivana prema DIN-u 52210 i dostiže od 33 do 47 dB u frekventnom području 100-3200Hz. Pregradni zid u specijalnom izvođenju dostiže 52dB. Vatrostalna izdržljivost iznosi 51 min, odnosno F=30.